UTSTÄLLARE 2020

Utställare Linköping, 3 mars

Linköpings Kommun
Arbetsförmedlingen
Unik Resurs
Östsvenska Yrkeshögskolan
ÖYH-ESBS
ÖYH-Curt Nicolin Gymnasiet
ÖYH-Mölk Utbildning
ÖYH-ProTrain
ÖYH-Nyströmska Skolan
ÖYH-Technical Training, Link.kommun
ÖYH-Logistikprogrammet, Norrk.kommun
ÖYH-Specialistundersköterska, Region Östergötland
SIH Norrköping (Stockholms Internationella Handelsskola)
Releasy
Astar
Hemglass
TUC Yrkeshögskola
JobbPlus
NTM
Nordjobb
Samjobb
Tranås Kommun
Träteknikerutbildning i Hammarö
Pema
Säkra Larm
Polisen
Iris Hadar

 

 

 

 

 

 

 

Utställare Norrköping, 10 mars

Norrköpings Kommun
Arbetsförmedlingen
Unik Resurs
Östsvenska Yrkeshögskolan
ÖYH-ESBS
ÖYH-Curt Nicolin Gymnasiet
ÖYH-Mölk Utbildning
ÖYH-ProTrain
ÖYH-Nyströmska Skolan
ÖYH-Technical Training, Link.kommun
ÖYH-Logistikprogrammet, Norrk.kommun
ÖYH-Specialistundersköterska, Region Östergötland
SIH Norrköping (Stockholms Internationella Handelsskola)
Hyresbostäder
Mo Gård
Astar
TUC Yrkeshögskola
JobbPlus
NTM
Nordjobb
Montico
Pema
Polisen
Edugrade
Trafikverket